Willkommen » Wissenswertes » Marken » Bauscher, Gebrüder - Porzellanfabrik

Marken

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle Einträge

Bauscher, Gebrüder - Porzellanfabrik

  • Sitz der Firma:

- Weiden (Bayern)

  • Gründung der Firma:

- 1881

  • Produktionsumfang:

- Hotelporzellan
- Kantinen-Geschirr
- Krankenhaus-Geschirr 

  • Marken aus der Sammlung: